Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen voetbal

Vrijwilligerswerk kan veel betekenen

Iedereen heeft het druk en kan de tijd niet vinden om zich voor zijn club in te zetten. Lekker sporten, nog even wat eten en drinken en dan weer snel naar huis Één ontwik-keling die het voor de vereniging steeds moeilijker maakt om het hoofd boven water te houden. Alles valt en staat natuurlijk met het aantal mensen dat belangeloos een func-tie wil bekleden.

Misschien moet je anders naar begrip “Vrijwilliger” gaan kijken. De grote gedachte is dat zonder enkele vergoeding de handen uit de mouwen gestoken moeten worden. Maar klopt dit wel? Biedt vrijwilligerswerk niet veel mogelijkheden om jezelf te ont-plooien, om werkervaring op te doen, om een netwerk op te bouwen en ga zo maar door?

Zeker de studerende jeugd zou veel meer functies kunnen oppakken binnen de club om zich op deze arbeidsmarkt voor te bereiden. Het mooie daarbij is dat de verenging daar ontzettend blij mee is en de nodige vrijheid geeft om met nieuwe ideeën te ko-men om dit te verwezenlijken. Sv Olyphia doet er alles aan om een goed draaiend vrij-willigersteam het naar de zin te maken.

Iedere speler die lid is van de vereniging krijgt een eigen KNVB nummer. Alle leden zijn verzekerd bij de KNVB, op de heen en terugreis van een wedstrijd en tijdens de wedstrijd. Belangrijk is daar wel bij dat bij heen en terug reis alle chauffeurs achter elkaar aan dienen te rijden en niet apart van elkaar.