Inschrijfformulier

Het lidmaatschap duurt minimaal 1 seizoen, waarbij tussentijds opzeggen niet mogelijk is.
Het voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen
voor 31 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie.( zie Groen- Witte Boekje)
Leden ( senioren) gebruiken bij wedstrijden kleding ( voetbaltenue)
die door Olyphia wordt verstrekt. Leden betalen jaarlijks een bijdrage van € 15,00 voor het
gebruik van het sv Olyphia-tenue, zgn. Kledingfonds, deze wordt geïncasseerd in 2
betalingen, t.w. september en februari.
Kinderen betalen lidmaatschap vanaf het moment dat zij in de Boterham Competitie (BHC)
meespelen.

Dit formulier, samen met een digitale pasfoto opsturen. Bij overschrijving ook Uw
Relatiecode invullen.

Machtiging: Door ondertekening van dit formulier geeft U tot wederopzegging toestemming aan sv Olyphia om van het hier vermelde IBANrekeningnummer periodiek een bedrag af te schrijven wegens contributie aan de vereniging. sv Olyphia behoudt zich het recht voor om het bedrag van de contributie jaarlijks in de algemene ledenvergadering aan te passen (jaarlijkse inflatie correctie).
Tevens verklaar ik mij akkoord met:

  • De door mij gelezen gedragsregels die er binnen de vereniging voor spelers en ouders/verzorgers geldt ( zie website/
    bijlage).
  • Het vastgestelde contributiereglement (zie website)