Organogram

 • Technische Commissie:  Jan Vrind
  • 06 23 94 43 02
  • info@svolyphia.nl

Damian Boers 06 55364653 pr@svolyphia.nl

Remon Hankel  06 41738116 pr@svolyphia.nl

Kevin Capello 06 30109868  pr@svolyphia.nl

Marco Veldmeijer 06 11730019 pr@svolyphia.nl

 

Vertrouwenspersonen

 • Mirjam Maat
  • 06 23 58 65 30

Materialen

 • Piet Bergsma
  • 06 30 87 53 12

Onderhoud velden

 

 • Piet Bergsma
  • 06 30 87 53 12
 • Jaap Eisen
  • (0561) 43 27 60 
 • Popke Eijer

Kledingcommissie 

  Ageeth Veldmeijer 
  0650888756
  info@svolyphia