Contactformulier

U kunt via onderstaand contactformulier uw bericht aan de vereniging doen toezenden. Volledigheidshalve wijzen we u erop dat de vereniging door vrijwilligers gerund wordt en beantwoording / behandeling van uw reactie dus niet per definitie direct plaats vindt. We streven ernaar dit binnen redelijke termijn te doen.