Contributie

Contributie 2020-2021

De contributiebedragen worden ieder jaar opnieuw in mei voor het komend seizoen vastgesteld.

De contributiebedragen worden jaarlijks verhoogd conform inflatiecijfer

(volgens het besluit van de algemene ledenvergadering 14-09-2009)

Voor het voetbalseizoen gelden de volgende contributiebijdragen per kalendermaand :

  • Spelend lid tot en met 8 jaar €2,80
  • Spelend lid 9 tot en met 12 jaar €8,20
  • Spelend lid 13 tot en met 16 jaar €9,70
  • Spelend lid 17 en 18 jaar €11,35
  • Spelend lid vanaf 19 jaar en senioren €15,60
  • Niet spelend lid €11,65
  • Donateur € 6,00