Contributie

Contributie 2020-2021

De contributiebedragen worden ieder jaar opnieuw in mei voor het komend seizoen vastgelsteld.

De contributiebedragen worden jaarlijks verhoogd conform inflatiecijfer

(volgens het besluit van de algemene ledenvergadering 14-09-2009)

Voor het voetbalseizoen gelden de volgende contributiebijdragen per kalendermaand :

Spelend lid tot en met 8 jaar €2,80

Spelend lid 9 tot en met 12 jaar €8,20

Spelend lid 13 tot en met 16 jaar €9,70

Spelend lid 17 en 18 jaar €11,35

Spelend lid vanaf 19 jaar en senioren €15,60

Niet spelend lid €11,65

Donateur € 6,00