Kledingcommissie

Kledingcommissie
De Kledingcommissie is verantwoordelijk alle zaken rond de kleding van Olyphia, dit geldt voor alle kleding die vanuit de vereniging beschikbaar wordt gesteld.

Reglement kledingplan Olyphia

 • Vanuit het kledingplan wordt door Olyphia wedstrijdkleding beschikbaar gesteld aan alle spelende leden.
 • De wedstrijdkleding bestaat uit shirt, broek en kousen.
 • Elke set wedstrijdkleding bestaat uit een shirt en een broek van dezelfde maat.
 • Olyphia stelt de wedstrijdkleding beschikbaar aan elk team, het aantal sets kleding per team is afhankelijk van het aantal spelers in elk team.
 • Aan het begin van elk seizoen wordt de benodigde wedstrijdkleding via de leider of trainer verstrekt in team-tas.
 • Voor de kledingcommissie zijn de leiders/trainers van elk team het centrale aanspreekpunt. Communicatie tussen de kledingcommissie en elk team verloopt dan ook alleen maar via de leiders/trainers van elk team.
 • Uitgifte van de wedstrijdkleding aan elk team verloopt altijd en alleen via de verantwoordelijke leider of trainer van het betreffende team.
 • De wedstrijdkleding mag door de spelers alleen gedragen worden tijdens de wedstrijden, dus niet tijdens de trainingen.
 • Het team als geheel is verantwoordelijk voor de gehele set kleding die beschikbaar is gesteld.
 • Schade of vermissing dient de verantwoordelijke leider of trainer direct te melden bij de kledingcommissie binnen Olyphia
 • Schade welke is ontstaan tijdens de wedstrijden is voor rekening van Olyphia, alle andere schade ( bv tapeschade en/of brandschade ) is voor rekening van het team.
 • In geval van schade of vermissing van kledingstukken zal Olyphia deze kosten verhalen op het team als geheel. De kosten per kledingstuk zullen bedragen: Shirt = Eur 30,00 , Broek = Euro 12,00 en Team-tas = Euro 30,00 .
 • Eventuele schades/vermissingen die ontstaan gedurende het seizoen worden direct afgerekend met de kledingcommissie bij uitgifte van de nieuwe/vervangende kleding.
 • In geval van wijzigingen in het aantal spelers per team moet de leider of trainer dit melden aan de kledingcommissie
 • Zowel de eerste uitgifte als de latere mutaties worden allemaal vermeld op het Uitgifteformulier. Eén exemplaar van het formulier blijft bij de kledingcommissie, de leider/trainer krijgt ook een exemplaar voor zijn administratie.
 • Aan het einde van elk seizoen moet de team-tas met de wedstrijdkleding weer door de leider of trainer worden ingeleverd bij de kledingcommissie.
 • Door de kledingcommissie zal aan het einde van elk seizoen een inname moment worden vastgesteld, welke aan alle leiders en trainers zal worden gecommuniceerd.
 • De kledingcommissie adviseert elk team, gebruikmakend van de team-tas, om de kleding centraal te laten wassen om op deze wijze dezelfde kleur te handhaven en dat op deze manier de tenues elke wedstrijd kunnen worden geteld en er daarmee de minste kans is op vermissing. Het bij elkaar houden van de kleding heeft ook als voordeel dat er altijd voldoende kleding aanwezig is, ook als er spelers mee moeten doen uit andere teams.

Kledingcommissie
Januari 2023