Het hoofdbestuur heeft onze sponsor Bouwbedrijf Huisman (in samenwerking met Dagbesteding Spokedam), de opdracht gegeven voor de verbouwing van de toiletgroep en berging. De verbouwing vindt zo snel mogelijk plaats in de komende weken. Hopelijk is de verbouwing bij het vervolg van de competitie, na de winterstop, klaar, zodat we er zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Het  contact tussen sv Olyphia en het bouwbedrijf is in betrouwbare handen van Roel de Jonge. Met het bouwbedrijf is afgesproken, dat wanneer er mogelijkheden  zijn voor zelfwerkzaamheid, dit doorgegeven wordt aan Roel de Jonge. Hij legt dit dan neer bij Theo Boers. Theo gaat dan op zoek naar vrijwilligers. Hij zal dan contact zoeken met leden die deskundig zijn bij de betreffende werkzaamheden.

Wij, leden van sv Olyphia, hoeven hier niet op te wachten. We kunnen nu ook al doorgeven aan Theo Boers dat we iets bij de verbouwing  voor sv Olyphia willen doen.

Vele handen maken licht werk en zeker goedkoper.

Hoofdbestuur sv Olyphia