Richtlijnen COVID-19 Sportpark Spokedam           

Het is het begin van een nieuw seizoen voor alle teams, senioren , jeugd van eigen teams als wel de bezoekende teams.
Voorop staat: met z’n allen respecteren we de 1,5 mtr afstand. We houden er dus rekening mee en we mogen elkaar daar zonder schaamtegevoel ook op aanspreken.
Vandaar nog een update met de belangrijkste spelregels mbt COVID—19 op ons sportpark:
Basisspelregels:
Blijf bij klachten thuis en laat u testen
Houd 1,5 meter afstand van anderen bij 18 jaar of ouder
Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog
Schud elkaar niet de hand.
Vermijd drukte dus geen groepsvormingen op het Sportpark
Mocht u terug gekomen zijn vanuit een vakantieland met code Oranje dan vragen wij u eerst twee weken in quarantaine te gaan voordat u het sportpark betreedt.
Wanneer U de kantine betreedt, wordt U verzocht het registratieformulier in te vullen voor kantine en terras.
Regels op het Sportpark Spokedam:
Voor alles geldt het gezonde verstand gebruiken en eigen verantwoordelijkheid nemen
Bij het betreden van het sportpark wordt U verzocht uw handen te ontsmetten.
Op de tribune en langs de lijn denderlinge afstand minimaal 1,5 meter voor iedereen.
Houd je aan de aangegeven looprichtingen buiten en in kantine.
Zitten is verplicht in de kantine
U kunt op het Sportpark alleen contactloos betalen
U dient de aanwijzingen van toezichthouders en bestuurders te volgen.
Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
Er kunnen maximaal 250 mensen tegelijk op het sportpark.
De kantine sluit op zaterdag 1 uur NA de laatste wedstrijd.
De kantine sluit op zondag 2 uur NA de laatste wedstrijd.

Regels voor teams:
Alle kleedkamers en douches van de accommodatie zijn opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand ( dus gebruik 2 kleedkamers per team)
In de bestuurskamer is ruimte voor max 6 personen
Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
Nogmaals, wij vertrouwen op ieders medewerking en kennisname van alle regels welke gesteld zijn vanuit de overheid en sportbond KNVB.

We houden iedereen de komende tijd op de hoogte wat betreft de (nieuwe/ aangepaste) regels die gelden op ons sportpark.
Veel plezier bij de aanvang van dit nieuwe seizoen!

met vriendelijke groet,