Het hoofdbestuur nodigt alle leden, donateurs en vrijwilligers uit voor de nieuwjaarsreceptie op Zondag 5 januari 2020.

Vanaf 16.00 uur verwelkomen wij u graag in de kantine, om met elkaar het nieuw jaar in te luiden.

Als blijk van waardering  wordt, vanaf 17.00 uur, alle leden/ vrijwilligers en donateurs een stamppotbuffet aangeboden door het hoofdbestuur.

Voor leden/ donateurs en vrijwilligers is dit kosteloos. Voor niet leden wordt en bijdrage van €10,00 gevraagd.

Opgave voor dit buffet:  graag contact opnemen met Ageet: 06 50888756