Niet op de velden sv Olyphia

Momenteel wordt er veelvuldig (illegaal) gevoetbald op de velden van sv Olyphia. Met name voor de doelen. Dit is uitdrukkelijk NIET de bedoeling.

De accommodatie is, buiten de trainingstijden om,  gesloten.

In verband met het in- en doorzaaien en spuiten tegen onkruid van de velden van sv Olyphia wordt de jeugd gevraagd NIET op de velden van sv Olyphia te voetballen buiten de trainingen om.

Het bestuur doet nadrukkelijk de oproep om NIET illegaal te voetballen op de velden.

Aan de ouders van onze jeugdleden vragen we nadrukkelijk dit met de kinderen te bespreken.

Bestuur sv Olyphia