Tien gouden gedragsregels

Voetbal is leuk om naar te kijken. Voetbal is leuk om te doen. Meestal verlopen de trainingen en wedstrijden bij onze club probleemloos en in een goede sfeer. Omdat wij dit graag zo willen houden, hanteren wij bij Olyphia een aantal gedragsregels, waarbij het allemaal draait om respect. Deze regels gelden min of meer voor iedereen:  pupillen, junioren, senioren, scheidsrechters, assistent- scheidsrechters, leiders, trainers, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers.

Toon respect voor een ander

Ik houd me aan de spelregels en ik speel eerlijk en sportief.
Ik accepteer leiding vanuit de club.
Ik gedraag me niet agressief en ik gebruik geen geweld  ik pest, beledig, discrimineer en intimideer niemand. (Ook niet op Social Media)
Ik laat mijn teamgenoten niet in de steek want voetbal is een teamsport.

Toon respect voor jezelf 

Ik doe alles met 100% aandacht en inzet
Ik leef gezond, ik gebruik geen drugs en ik drink/rook niet of anders met mate
Ik geef het goede voorbeeld.

Toon respect voor de omgeving 

Ik ben zuinig op de bezittingen van anderen en ik maak niks stuk
Ik ruim mijn eigen rommel op en ik laat alles netjes achter.

Vijf gouden tips voor ouders

In 2011 heeft SIRE een campagne gelanceerd met de leus Geef kinderen hun spel terug. Met deze campagne wilde SIRE het gedrag langs de lijn bij jeugdsport veranderen door ouders en begeleiders te laten beseffen dat hun gedrag het spelplezier (en daarmee ook de fysieke en mentale ontwikkeling) van (hun) kinderen in de weg kan staan. De campagne was een succes, maar op deze positieve lijn vast te houden, hieronder de vijf gouden tips uit de campagne.

Plezier gaat voor presteren.

In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘heb je gescoord’ kun je ook vragen ‘was het leuk’ en ‘hoe ging het’? Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een sport gaat een kind presteren naar kunnen.

Moedig aan, maar coach niet mee.

Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen, is geen goed idee. Als er een coach is, maakt die afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of er voor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is.

Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf.

Niet alle ouders zijn er bij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt, is dat wel zo leuk voor allemaal.

Geef zelf het goede voorbeeld.

Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk, maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage. Soms zit het mee en soms tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven.

Zelf het eerste nooit gehaald en is nu je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en ambities voor jezelf houdt. Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport!

Tien gouden afspraken voor jeugdteams

Voor  de  jeugdteams  hebben  we  een  aantal  specifieke  afspraken  vastgelegd.  Het  zou mooi  zijn wanneer iedereen, van speler t/m ouder of verzorger, zich aan deze afspraken houdt.

Eerlijkheid.

Plezier in het spel is het allerbelangrijkst. Zijn er redenen die het plezier in het trainen en/of voetballen wegnemen, dan nodigen wij je uit om dit met de trainer, de leider of iemand van de jeugdcommissie te bespreken. Deze uitnodiging geldt ook voor ouders.

Duidelijkheid.

Soms ben je verhinderd en kun je niet komen trainen of voetballen. Geef het dan zo snel mogelijk door aan de trainer of leider. Zij kunnen er dan rekening mee houden bij de training of wedstrijd.

Vervoer bij uitwedstrijden.

Bij uitwedstrijden vindt het vervoer per auto plaats. De ouders rijden per toerbeurt. De leider zorgt voor een schema. Mocht een ouder verhinderd zijn, dan dient deze ouder zelf voor een alternatief te zorgen. Normaal gesproken wordt er voor vertrek op het afgesproken tijdstip bij de Burgwal verzameld. Ga je op eigen gelegenheid, geef het dan bijtijds aan de leider door.

Coaching.

Aanmoedigingen vanaf de zijlijn zijn van harte welkom, zeker van ouders. Coaching is echter een ander verhaal. Dit wordt volledig overgelaten aan de leider en trainer. Zij bepalen de opstelling en tactiek. Waar nodig geven zij jou of je teamgenoten tactische of technische aanwijzingen. Onsportief gedrag, zoals grof taalgebruik en grove overtredingen, wordt niet geaccepteerd. Mocht je toch onsportief gedrag vertonen, dan kan de leider je (tijdelijk) uit de wedstrijd halen.

Fluiten en vlaggen.

Het streven is om de scheidsrechter vanuit Olyphia te regelen, zodat de leider en trainer hun handen vrij hebben voor het coachen. Scheidsrechters zijn echter schaars. Mocht een ouder interesse hebben, meld het dan bij de jeugdcommissie. Vanaf Dpupillen wordt er op een groot veld gespeeld en zijn er assistent-scheidsrechters nodig, ook wel vlaggers genoemd. Elk team moet dit voor elke wedstrijd, zowel uit als thuis, zelf regelen. Mocht een ouder interesse hebben, meld het dan bij de leider.

Wassen.

De wedstrijdtenues zijn in bruikleen van de club. De leider geeft de tenues voorafgaand aan de wedstrijd uit en neemt ze na de wedstrijd ook weer in. Vervolgens worden de tenues aan één van de ouders meegegeven om te wassen. De wasbeurt rouleert in alfabetische volgorde van de spelersnamen. Iedereen komt ongeveer twee keer per voetbalseizoen aan de beurt. De ouder die de tenues meekrijgt, zorgt ervoor dat ze de volgende wedstrijddag weer beschikbaar zijn.

Teambuilding.

Om één team te kunnen worden en zijn, wordt er veel waarde gehecht aan het volgende: samen uit, samen thuis; samen omkleden en wachten op elkaar in de kleedruimte voor de wedstrijd; samen douchen en omkleden na de wedstrijd; samen wat drinken; samen meedoen aan andere voetbalactiviteiten. Voor de meisjes in het team wordt geprobeerd om een aparte kleed- en/of doucheruimte te regelen.

Waardevolle spullen.

Kleedruimtes worden vaak niet afgesloten of zijn soms makkelijk open te breken. Laat de kinderen daarom geen waardevolle spullen meenemen.

Kantinedienst.

Elke zaterdagochtend, wanneer er competitie-, beker- of oefenwedstrijden zijn, moeten er van 9.00 tot 13.00 uur kantinediensten worden gedraaid door de ouders van JO9-, JO11- en JO13-pupillen. Meestal komt dit voor de ouders neer op maar één kantinedienst voor het hele voetbalseizoen. De kantinecommissie stelt een rooster op en verspreid deze bijtijds onder de betrokken ouders, zodat men bijtijds weet wanneer men kantinedienst heeft. Mocht men verhinderd zijn, dan dient men zelf voor vervanging te zorgen en de kantinecommissie op de hoogte te stellen.

Vragen, opmerkingen of suggesties.

Bovenstaande afspraken zijn nodig om een en ander makkelijk te laten verlopen.  De leider of trainer gaat graag met je in  gesprek als  er zaken besproken moeten worden. Ook kun je vragen, opmerkingen of suggesties aandragen bij de jeugdcommissie van Olyphia. Deze uitnodiging geldt ook voor ouders.