[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″]
[et_pb_text admin_label=”Text”]

DE AFTRAP


Olyphia is een amateurvoetbalclub uit Noordwolde (Friesland). Ze werd opgericht op 25
mei 1928 en was tot 1931 bekend als Olymphia. In 1936 fuseerde Olyphia, dat speelde in
Noordwolde-Zuid op het Oosterseveld met voetbalclub Leonidas uit het dorp Noordwolde,
de clubnaam bleef Olyphia. Het oefenterrein werd ‘t Oost, het oefenterrein van Leonidas. In
de jaren veertig van de 20e eeuw werd in Noordwolde een korfbalploeg opgericht die nog
altijd bestaat en als clubnaam Leonidas kreeg.
Olymphia werd in het jaar dat de Olympische Spelen in Amsterdam werden gehouden
opgericht. Omdat er al een club met die naam bestond, werd de naam gewijzigd in Olyphia,
omdat de plaatselijke hoefsmid speldjes verkeerd had gespeld, daarop stond de naam
Olyphia.
De club speelt al sinds 1968 op sportpark Spokedam aan de Elsweg en heeft daar de
beschikking over twee wedstrijdvelden, waarvan één verlicht, en twee verlichte
trainingsvelden. In het seizoen 2012-2013 kreeg de club de beschikking over een extra
trainingsveld.
Olyphia biedt al haar leden, van pupillen tot senioren, een gezonde sportbeoefening op
sportpark Spokedam, prachtig gelegen in een natuurgebied, grenzend aan de Spokeplas.
Er kan naar hartelust getraind en gevoetbald worden, niet alleen door de heren en
jongens, maar zeker ook door de dames en meisjes. Na afloop van de training of wedstrijd
is er voldoende gelegenheid om wat bij te praten en te drinken in de kantine.

DE LIJNEN


Het bestuur van Olyphia richt haar beleid op een drietal speerpunten. Rondom deze
speerpunten worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd en gerealiseerd.
Olyphia is een ambitieuze vereniging met oog voor de toekomst
De vele leden, de vele vrijwilligers en een enthousiast bestuur maken Olyphia ambitieus.
Er is een concreet pakket van maatregelen ingevoerd om jaarlijks diverse
kampioenschappen te kunnen bijschrijven. Concrete maatregelen zijn onder andere een
prestatiesponsorplan, medische support, aandacht en oog voor kwaliteitsverhoging van het
technisch kader en een jeugdstimuleringsplan.
Olyphia is een vereniging voor iedereen
Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, het maakt niet uit. Bij Olyphia. ben je welkom.
Voor elke doelgroep hebben we een team. Ook zeer jonge kinderen kunnen terecht,
namelijk bij de Bo t e r h a m m e r s. Deze vierjarigen spelen weliswaar niet in
competitieverband, maar komen puur voor de lol een balletje trappen. Daarnaast letten
we bij de jeugd op een gezonde balans tussen spelvreugde en prestatie.
Olyphia is een gezellige vereniging
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd voor zowel leden als niet-leden. Hiervoor
is een speciale activiteitencommissie in het leven geroepen. Elk jaar organiseren zij diverse
activiteiten voor de jeugd waaronder sinterklaasfeest, darttoernooi en voetbaldagen. Ook
worden er voor de senioren diverse activiteiten georganiseerd. We hopen dit seizoen ook tal
van andere activiteiten te ontplooien.

LID VAN DE CLUB


Sfeer proeven
Voetbal kijken is leuk. Een balletje trappen op een pleintje of veldje in de buurt is nog
leuker. Maar meedoen aan een echte voetbalwedstrijd is natuurlijk het allerleukst: samen
met je teamgenoten tegen een team van een andere club, op een voetbalveld met doelen
en witgekalkte lijnen, onder leiding van een scheidsrechter, uiteraard om te winnen of
anders te verliezen, en na afloop gezellig samen wat drinken en napraten in de kantine.
Dit is allemaal mogelijk bij onze club, voor iedereen vanaf 4 jaar.
Wil je weten of voetballen bij Olyphia iets voor jou is? Kom dan gerust een keer langs om
de sfeer op onze club te proeven. Bijvoorbeeld op een wedstrijddag. Het
wedstrijdprogramma staat op onze website. Je mag ook, geheel kosteloos en vrijblijvend,
aan twee proeftrainingen deelnemen. Je maakt dan kennis met het voetbalspel, de
trainingsvormen en je mogelijk toekomstige teamgenoten. Wil je aan een proeftraining
deelnemen? Meld je dan aan via de website, het secretariaat of de kantine van Olyphia.
Lid worden
Wil je lid van onze club worden? Het inschrijfformulier kun je verkrijgen via de website,
de ledenadministratie of de kantine van Olyphia. Ben je jonger dan 18 jaar? Inschrijven
mag dan alleen met nadrukkelijke toestemming van je ouder(s)/verzorger(s). Kom je van
een andere club? Neem dan ook paragraaf Overschrijven tussen clubs goed door.
Olyphia is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Lid
worden van Olyphia betekent automatisch ook lid worden van de KNVB. Voor de
aanmelding bij de KNVB hebben wij het volgende nodig:
16 jaar of ouder: het type en het registratienummer van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of bromfietsrijbewijs).
Het inschrijfformulier moet je – volledig ingevuld en ondertekend – persoonlijk bij de
ledenadministratie inleveren. Jaap Jongedijk, Ds. Reitsmastraat 11, 8391 BT Noordwolde.
Tel. 06-40370330. Persoonlijk, zodat wij direct de benodigde gegevens kunnen controleren.
Zodra de inschrijving is afgerond en je bij een team bent ingedeeld, dan krijg je
persoonlijk bericht van ons en kan je voetbalcarrière bij Olyphia beginnen.

Contributiebedragen
Voor het voetbalseizoen gelden de volgende contributiebedragen per kalendermaand:
Boterhammer € 2,60
spelend lid tot 13 jaar € 7,75
spelend lid van 13 t/m 16 jaar € 9,25
spelend lid van 17 of 18 jaar of ouder €10,75
spelend lid van 19 jaar of ouder €14,90
niet spelend lid € 11,00

donateur (minimale bijdrage) €5,70
dames 7×7 € 30,00 per jaar
De contributie geldt voor het hele voetbalseizoen (van 1 juli t/m 30 juni). De contributie
wordt in twaalf termijnen geïnd.
Kledingfonds: € 15,- per jaar per spelend lid, incasso 1 x € 7,50 september 1 x € 7,50 februari
De contributiebedragen worden elk jaar opnieuw in mei voor het komende seizoen
vastgesteld. De contributiebedragen worden jaarlijks verhoogd conform het inflatiecijfer
(volgens besluit ALV 14-09-2009). 2017-’18 : + 0,6% (inflatiecijfer 2015).
Olyphia werkt het liefst met automatische incasso. Dit scheelt ons namelijk heel veel
administratie en kosten. Kies je toch voor betaling per acceptgiro, dan krijg je voor 15
september van het verenigingsjaar een contributienota voor het gehele jaarbedrag, en dient
deze nota te worden voldaan voor 1 oktober van het verenigingsjaar. Wanneer men lid wordt
in de loop van het verenigingsjaar en geen automatische incasso afgeeft, dient de
contributienota binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Volgens een besluit van de algemene ledenvergadering komen boetes, welke aan de
vereniging worden opgelegd wegens strafzaken al of niet een schorsing tot gevolg hebbend,
voor rekening van het betrokken lid. Deze boete wordt automatisch geïncasseerd t.l.v. de
rekening waarvan ook de contributie wordt afgeschreven.
Bij het niet tijdig betalen wordt vanaf heden € 5,- per maand aan behandelingskosten in
rekening gebracht. Na 3 maanden achterstand krijgt men schriftelijk bericht en mag er niet
meer gevoetbald worden. Indien er na 6 maanden de kwestie nog niet is afgehandeld wordt er
een incassobureau ingeschakeld.
Het rekeningnummer voor contributie is: NL58RABO0310204429
Het lidmaatschap wordt automatisch met één voetbalseizoen verlengd, tenzij je vóór 1
juni schriftelijk opzegt. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijf je nog wel contributie
verschuldigd over de resterende termijnen van het lopende voetbalseizoen.

Wijzigingen doorgeven
Het secretariaat van Olyphia houdt de ledenadministratie bij. In deze administratie zijn de
gegevens vastgelegd die je bij inschrijving hebt opgegeven. Maar gegevens kunnen snel
verouderen, bijvoorbeeld door te verhuizen, te veranderen van internetprovider of over
te stappen naar een andere bank.
Wij houden de ledenadministratie graag up-to-date. Hierdoor kunnen wij tal van
administratieve handelingen, zoals het innen van de contributie, probleemloos blijven
uitvoeren. Bovendien kunnen wij dan al onze leden goed op de hoogte blijven houden.
Mochten er wijzigingen zijn in adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of rekeningnummer,

geef het dan zo snel mogelijk door aan Jaap Jongedijk, tel. 06 40370330 of via

Lidmaatschap beëindigen
Wil je geen lid meer van Olyphia zijn? Zeg dan je lidmaatschap op, uiterlijk één maand
vóór aanvang van het nieuwe voetbalseizoen, oftewel vóór 1 juni. Let op, wanneer je
opzegging te laat binnen is, dan wordt je lidmaatschap automatisch met één jaar
verlengd. Je bent dan ook het volledige contributiebedrag voor het nieuwe voetbalseizoen
verschuldigd.
Je dient het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen via Jaap Jongedijk, Ds. Reitsmastraat
11, 8391 BT Noordwolde. Een mondelinge of telefonische opzegging, bijvoorbeeld via
de leider of trainer, volstaat dus niet. Zodra je opzegging binnen is, krijg je een
ontvangstbevestiging.
Je kunt het lidmaatschap niet tussentijds voor het lopende voetbalseizoen opzeggen. Je blijft
contributie verschuldigd over de resterende termijnen van het seizoen. Wij hanteren
deze regel noodgedwongen omdat wij voor het hele voetbalseizoen allerlei financiële
verplichtingen zijn aangegaan op basis van het aantal ingeschreven leden.
Overschrijven tussen clubs
Het is niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen.
Vanaf nu gaan alle overschrijvingen digitaal.
Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek?
De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ is
15 juni 23.59 uur.
Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

 1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode
 2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging
 3. Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli (indien je oude
  vereniging geen bezwaar heeft i.v.m. b.v. contributie-achterstand)
  Waar kan ik alle informatie vinden over digitaal
  overschrijven?
  Kijk eerst op KNVB Assist http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/overschrijvingen Vind
  je geen antwoord op je vraag, stuur dan een e-mail naar:

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
De KNVB heeft voor de sectie amateurvoetbal zowel een collectieve
ongevallenverzekering als een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze
verzekeringen gelden ook voor Olyphia. Er is wel sprake van een zogenaamde secundaire
of subsidiaire dekking. Dit bekent dat eventuele claims altijd eerst bij de eigen
verzekeringsmaatschappij moeten worden ingediend. Meer detailinformatie over de
verzekeringsvoorwaarden kun je vinden in het KNVB Bewaarnummer Veldvoetbal Landelijk
& Noord onder het kopje Verzekeringen. Mocht je nadere vragen over dit onderwerp
hebben, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van Olyphia: .

[/et_pb_text] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″]
[et_pb_text admin_label=”Text”]

DE AFTRAP


Olyphia is een amateurvoetbalclub uit Noordwolde (Friesland). Ze werd opgericht op 25
mei 1928 en was tot 1931 bekend als Olymphia. In 1936 fuseerde Olyphia, dat speelde in
Noordwolde-Zuid op het Oosterseveld met voetbalclub Leonidas uit het dorp Noordwolde,
de clubnaam bleef Olyphia. Het oefenterrein werd ‘t Oost, het oefenterrein van Leonidas. In
de jaren veertig van de 20e eeuw werd in Noordwolde een korfbalploeg opgericht die nog
altijd bestaat en als clubnaam Leonidas kreeg.
Olymphia werd in het jaar dat de Olympische Spelen in Amsterdam werden gehouden
opgericht. Omdat er al een club met die naam bestond, werd de naam gewijzigd in Olyphia,
omdat de plaatselijke hoefsmid speldjes verkeerd had gespeld, daarop stond de naam
Olyphia.
De club speelt al sinds 1968 op sportpark Spokedam aan de Elsweg en heeft daar de
beschikking over twee wedstrijdvelden, waarvan één verlicht, en twee verlichte
trainingsvelden. In het seizoen 2012-2013 kreeg de club de beschikking over een extra
trainingsveld.
Olyphia biedt al haar leden, van pupillen tot senioren, een gezonde sportbeoefening op
sportpark Spokedam, prachtig gelegen in een natuurgebied, grenzend aan de Spokeplas.
Er kan naar hartelust getraind en gevoetbald worden, niet alleen door de heren en
jongens, maar zeker ook door de dames en meisjes. Na afloop van de training of wedstrijd
is er voldoende gelegenheid om wat bij te praten en te drinken in de kantine.

DE LIJNEN


Het bestuur van Olyphia richt haar beleid op een drietal speerpunten. Rondom deze
speerpunten worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd en gerealiseerd.
Olyphia is een ambitieuze vereniging met oog voor de toekomst
De vele leden, de vele vrijwilligers en een enthousiast bestuur maken Olyphia ambitieus.
Er is een concreet pakket van maatregelen ingevoerd om jaarlijks diverse
kampioenschappen te kunnen bijschrijven. Concrete maatregelen zijn onder andere een
prestatiesponsorplan, medische support, aandacht en oog voor kwaliteitsverhoging van het
technisch kader en een jeugdstimuleringsplan.
Olyphia is een vereniging voor iedereen
Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, het maakt niet uit. Bij Olyphia. ben je welkom.
Voor elke doelgroep hebben we een team. Ook zeer jonge kinderen kunnen terecht,
namelijk bij de Bo t e r h a m m e r s. Deze vierjarigen spelen weliswaar niet in
competitieverband, maar komen puur voor de lol een balletje trappen. Daarnaast letten
we bij de jeugd op een gezonde balans tussen spelvreugde en prestatie.
Olyphia is een gezellige vereniging
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd voor zowel leden als niet-leden. Hiervoor
is een speciale activiteitencommissie in het leven geroepen. Elk jaar organiseren zij diverse
activiteiten voor de jeugd waaronder sinterklaasfeest, darttoernooi en voetbaldagen. Ook
worden er voor de senioren diverse activiteiten georganiseerd. We hopen dit seizoen ook tal
van andere activiteiten te ontplooien.

LID VAN DE CLUB


Sfeer proeven
Voetbal kijken is leuk. Een balletje trappen op een pleintje of veldje in de buurt is nog
leuker. Maar meedoen aan een echte voetbalwedstrijd is natuurlijk het allerleukst: samen
met je teamgenoten tegen een team van een andere club, op een voetbalveld met doelen
en witgekalkte lijnen, onder leiding van een scheidsrechter, uiteraard om te winnen of
anders te verliezen, en na afloop gezellig samen wat drinken en napraten in de kantine.
Dit is allemaal mogelijk bij onze club, voor iedereen vanaf 4 jaar.
Wil je weten of voetballen bij Olyphia iets voor jou is? Kom dan gerust een keer langs om
de sfeer op onze club te proeven. Bijvoorbeeld op een wedstrijddag. Het
wedstrijdprogramma staat op onze website. Je mag ook, geheel kosteloos en vrijblijvend,
aan twee proeftrainingen deelnemen. Je maakt dan kennis met het voetbalspel, de
trainingsvormen en je mogelijk toekomstige teamgenoten. Wil je aan een proeftraining
deelnemen? Meld je dan aan via de website, het secretariaat of de kantine van Olyphia.
Lid worden
Wil je lid van onze club worden? Het inschrijfformulier kun je verkrijgen via de website,
de ledenadministratie of de kantine van Olyphia. Ben je jonger dan 18 jaar? Inschrijven
mag dan alleen met nadrukkelijke toestemming van je ouder(s)/verzorger(s). Kom je van
een andere club? Neem dan ook paragraaf Overschrijven tussen clubs goed door.
Olyphia is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Lid
worden van Olyphia betekent automatisch ook lid worden van de KNVB. Voor de
aanmelding bij de KNVB hebben wij het volgende nodig:
16 jaar of ouder: het type en het registratienummer van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of bromfietsrijbewijs).
Het inschrijfformulier moet je – volledig ingevuld en ondertekend – persoonlijk bij de
ledenadministratie inleveren. Jaap Jongedijk, Ds. Reitsmastraat 11, 8391 BT Noordwolde.
Tel. 06-40370330. Persoonlijk, zodat wij direct de benodigde gegevens kunnen controleren.
Zodra de inschrijving is afgerond en je bij een team bent ingedeeld, dan krijg je
persoonlijk bericht van ons en kan je voetbalcarrière bij Olyphia beginnen.

Contributiebedragen
Voor het voetbalseizoen gelden de volgende contributiebedragen per kalendermaand:
Boterhammer € 2,60
spelend lid tot 13 jaar € 7,75
spelend lid van 13 t/m 16 jaar € 9,25
spelend lid van 17 of 18 jaar of ouder €10,75
spelend lid van 19 jaar of ouder €14,90
niet spelend lid € 11,00

donateur (minimale bijdrage) €5,70
dames 7×7 € 30,00 per jaar
De contributie geldt voor het hele voetbalseizoen (van 1 juli t/m 30 juni). De contributie
wordt in twaalf termijnen geïnd.
Kledingfonds: € 15,- per jaar per spelend lid, incasso 1 x € 7,50 september 1 x € 7,50 februari
De contributiebedragen worden elk jaar opnieuw in mei voor het komende seizoen
vastgesteld. De contributiebedragen worden jaarlijks verhoogd conform het inflatiecijfer
(volgens besluit ALV 14-09-2009). 2017-’18 : + 0,6% (inflatiecijfer 2015).
Olyphia werkt het liefst met automatische incasso. Dit scheelt ons namelijk heel veel
administratie en kosten. Kies je toch voor betaling per acceptgiro, dan krijg je voor 15
september van het verenigingsjaar een contributienota voor het gehele jaarbedrag, en dient
deze nota te worden voldaan voor 1 oktober van het verenigingsjaar. Wanneer men lid wordt
in de loop van het verenigingsjaar en geen automatische incasso afgeeft, dient de
contributienota binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Volgens een besluit van de algemene ledenvergadering komen boetes, welke aan de
vereniging worden opgelegd wegens strafzaken al of niet een schorsing tot gevolg hebbend,
voor rekening van het betrokken lid. Deze boete wordt automatisch geïncasseerd t.l.v. de
rekening waarvan ook de contributie wordt afgeschreven.
Bij het niet tijdig betalen wordt vanaf heden € 5,- per maand aan behandelingskosten in
rekening gebracht. Na 3 maanden achterstand krijgt men schriftelijk bericht en mag er niet
meer gevoetbald worden. Indien er na 6 maanden de kwestie nog niet is afgehandeld wordt er
een incassobureau ingeschakeld.
Het rekeningnummer voor contributie is: NL58RABO0310204429
Het lidmaatschap wordt automatisch met één voetbalseizoen verlengd, tenzij je vóór 1
juni schriftelijk opzegt. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijf je nog wel contributie
verschuldigd over de resterende termijnen van het lopende voetbalseizoen.

Wijzigingen doorgeven
Het secretariaat van Olyphia houdt de ledenadministratie bij. In deze administratie zijn de
gegevens vastgelegd die je bij inschrijving hebt opgegeven. Maar gegevens kunnen snel
verouderen, bijvoorbeeld door te verhuizen, te veranderen van internetprovider of over
te stappen naar een andere bank.
Wij houden de ledenadministratie graag up-to-date. Hierdoor kunnen wij tal van
administratieve handelingen, zoals het innen van de contributie, probleemloos blijven
uitvoeren. Bovendien kunnen wij dan al onze leden goed op de hoogte blijven houden.
Mochten er wijzigingen zijn in adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of rekeningnummer,

geef het dan zo snel mogelijk door aan Jaap Jongedijk, tel. 06 40370330 of via

Lidmaatschap beëindigen
Wil je geen lid meer van Olyphia zijn? Zeg dan je lidmaatschap op, uiterlijk één maand
vóór aanvang van het nieuwe voetbalseizoen, oftewel vóór 1 juni. Let op, wanneer je
opzegging te laat binnen is, dan wordt je lidmaatschap automatisch met één jaar
verlengd. Je bent dan ook het volledige contributiebedrag voor het nieuwe voetbalseizoen
verschuldigd.
Je dient het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen via Jaap Jongedijk, Ds. Reitsmastraat
11, 8391 BT Noordwolde. Een mondelinge of telefonische opzegging, bijvoorbeeld via
de leider of trainer, volstaat dus niet. Zodra je opzegging binnen is, krijg je een
ontvangstbevestiging.
Je kunt het lidmaatschap niet tussentijds voor het lopende voetbalseizoen opzeggen. Je blijft
contributie verschuldigd over de resterende termijnen van het seizoen. Wij hanteren
deze regel noodgedwongen omdat wij voor het hele voetbalseizoen allerlei financiële
verplichtingen zijn aangegaan op basis van het aantal ingeschreven leden.
Overschrijven tussen clubs
Het is niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen.
Vanaf nu gaan alle overschrijvingen digitaal.
Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek?
De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ is
15 juni 23.59 uur.
Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

 1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode
 2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging
 3. Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli (indien je oude
  vereniging geen bezwaar heeft i.v.m. b.v. contributie-achterstand)
  Waar kan ik alle informatie vinden over digitaal
  overschrijven?
  Kijk eerst op KNVB Assist http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/overschrijvingen Vind
  je geen antwoord op je vraag, stuur dan een e-mail naar:

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
De KNVB heeft voor de sectie amateurvoetbal zowel een collectieve
ongevallenverzekering als een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze
verzekeringen gelden ook voor Olyphia. Er is wel sprake van een zogenaamde secundaire
of subsidiaire dekking. Dit bekent dat eventuele claims altijd eerst bij de eigen
verzekeringsmaatschappij moeten worden ingediend. Meer detailinformatie over de
verzekeringsvoorwaarden kun je vinden in het KNVB Bewaarnummer Veldvoetbal Landelijk
& Noord onder het kopje Verzekeringen. Mocht je nadere vragen over dit onderwerp
hebben, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van Olyphia: .

[/et_pb_text] [/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]