Consul:
Geert Betten Tel. (0561) 432746

Onderhoud velden:
Piet Bergsma Tel. 06-30875312
Jaap Eisen
Bart Roelofs
Sjoerd de Vries
Rikus Donker

Materialen:
Piet Bergsma Tel. (0561) 432853

Wedstrijdsecretariaat
Vacature
wedstrijden@svolyphia.nl

Facebook:
Jeffrey Zwarts

Kantinebeheer:
Andre de Jong  André de Jong
Wijnanda Wagter  Wynanda de Jong

Gezinus Zuil
Jentje Zuil  Jentje Zuil-de Vries

Omroeper:
Piet Sleiffer Tel. (0561) 432061

Scheidsrechters coördinator:
Andrea Gorter

Website Olyphia:
Justin van der Walle

Pupil van de Week:
Yvonne de Vries Tel. (0561) 433449

Olyphia Koerier:
Saskia Brouwer Tel. 06-21859499
Yvonne de Vries Tel. (0561) 433449