Alarm
Naar aanleiding van de inbraken van de afgelopen jaren is sv Olyphia gedwongen (
verzekeringstechnisch) om een alarminstallatie aan te leggen. In de afgelopen maanden is dit
gerealiseerd met hulp van de dagbesteding Spokedam, graafwerkzaamheden door Anne van der
Helm en onder leiding van Boersma beveiligingstechniek Boyl.
Laten we hopen dat dit nu en in de toekomst zijn vruchten afwerpt.

Hoofdbestuur sv Olyphia