Adresgegevens ledenadministratie
Zo nu en dan merkt de ledenadministrateur dat adresgegevens van leden niet meer kloppen. Dit is
vervelend wanneer het gaat over contributie- inning en/ of ander nieuws dat via de mail gaat.
Wanneer U in de afgelopen periode verhuisd bent of een ander telefoonnummer/ e-mailadres hebt
gekregen, wilt u dit dan doorgeven aan de ledenadministratie via masterra.com