Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Club van 25


Op vrijdag 10 februari as. om 20:00 is de algemene leden-vergadering van de club van 25. Alle leden zijn hierbij uitgenodigd om samen te beslissen over de bestemming van het geld.

Ideeën kunnen tot 1 week voor de vergadering (uiterlijk 3 februari) worden ingebracht. U kunt uw idee mailen naar pr@svolyphia.nl. Heeft u geen e-mail? Geen probleem, neemt u dan contact op met Jan Doodhagen (0561) 43 15 96.

Pr-commissie SV Olyphia