Van het bestuur

Leden en Donateurs,

Zoals U het afgelopen kwartaal wel gemerkt zult hebben, is het niet goed gegaan met de contributie-inning. De oorzaak hier van lag op het administratieve vlak.
Het gevolg is, dat wij momenteel 3 maanden achterstand hebben. Wij, als bestuur, weten ook dat het onmogelijk is, om deze achterstand in 1 keer ongedaan te maken.
Wij denken het op de volgende wijze op te lossen.
Omstreeks 12 jan. contributie oktober.
– 2 febr. – november
– 23 febr. – december
– 16 mrt. – januari
– 6 apr. – februari
– 27 apr. – maart
– 18 mei – april
– 8 jun – mei
– 29 jun – juni
Wij hopen U voldoende geïnformeerd te hebben.
​Namens het bestuur, Jaap Jongedijk (penningmeester)