Donderdag 3 november was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Olyphia. De ALV was minder goed bezocht dan vorige jaren. Dat maakte de boodschap er echter niet anders om.

De vergadering werd zoals gebruikelijk gestart met een minuut stilte.

Op de gebieden Voetbalzaken (door Johnny Jansen en Patrick Hankel), Complex (Fred Tolman), Sponsorzaken (Mark Jubbega) en Financieel (Ruud van Erp) werd vurig bepleit wat we bereikt hebben maar vooral waar we naar toe willen.

De bestuursverkiezing bracht Olyphia eindelijk weer eens een compleet bestuur. Naast de herverkiezing van Johnny Jansen (Voetbalzaken) en Fred Tolman (Complex) werden de zittende leden André de Jong (Algemene Zaken) en Ageet Veldmeijer (Secretaris) verblijd met de verkiezing van een penningmeester, Jaap Jongedijk, en een voorzitter, Erik Oosterhof. Erik is voor velen een onbekende, maar heeft ter voorbereiding al verscheidene malen bij het bestuur aangezeten. Erik heeft ruime ervaring als bestuurslid (o.a. als voorzitter) bij sc Emmeloord. De vergadering heeft met de verkiezing van Erik het vertrouwen in hem, en in de andere verkozen bestuursleden, uitgesproken.
Het bestuur wordt veel succes gewenst.

image

Daarna is nog een jubileumcommissie samengesteld voor het 90 jarig jubileum wat in het seizoen 2017-2018 met festiviteiten zal komen.
image

Tot slot werd ook een interactieve discussie ingezet of en waarin Olyphia zal kunnen investeren om zich als club in de regio te kunnen onderscheiden.

Ageet (secretaris) verwelkomt de nieuwe voorzitter.
image

Een dank je wel aan Ruud van Erp.
image