Op zaterdag 18 juni as. sluit Olyphia het seizoen af met een spetterende FAMILIEDAG. Noteer deze datum alvast in je agenda!!! We beginnen de dag om 14:00 uur met een afwisselend en sportief programma voor de jeugd. Op het programma staan o.a.

  • een mix-toernooi voor de jeugd (14:30-16:00u) melden om 14:00u
  • verschillende spectaculaire attracties zoals een stormbaan en springkussen!
  • muziek

Aansluitend aan het toernooi worden alle kampioensteams van de zaal-, najaars- en voorjaarscompetitie gehuldigd.
Het is dan ook tijd om de bedankjes etc. uit te spreken.

Rond 18:00 uur start de Barbeque!

Opgave voor de bbq bij Ageet 06-50888756 uiterlijk 15 juni

Kosten 7.50 p.p kinderen tot 9 jaar 2.50 p.p. vooraf over te maken op nr. NL58Rabo0310204429 o.v.v. bbq of contant bij Ageet, Koemarkt 9.

Familiedag