Het bestuur van sv Olyphia wil naar aanleiding van de laatste berichten in de media betreffende de uitspraak van de rechtbank over de (oud)secretaris van sv Olyphia een reactie geven middels onderstaand persbericht wat in de diverse media geplaatst zal worden:

Ex-secretaris Olyphia veroordeeld

Hierbij willen wij als bestuur van Olyphia onze leden, donateurs en sponsoren informeren over de uitspraak in de rechtszaak tegen onze ex-secretaris

Zoals de meesten waarschijnlijk al in de media hebben gelezen is onze ex secretaris afgelopen maandag voor de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan het verspreiden van smaadschriften en stalken van onze oud voorzitter Hans Oosterveld. De officier van justitie eiste 60 uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf, maar het vonnis was uiteindelijk milder.

Hij heeft in een verklaring bij de politie aangegeven te lijden aan de stoornis pseudologia fantastica, een ziekelijke vorm van liegen. Daarnaast heeft hij bekend verantwoordelijk te zijn voor het veelvuldig onder valse naam versturen van e-mails en reacties op diverse internet forums.

Hij heeft dit interne conflict bewust in de media uitgevochten en hiermee onze vereniging langdurig in diskrediet gebracht. Tevens heeft hij de regionale krant de Stellingwerf met een ingezonden artikel op het verkeerde been proberen te zetten door onder de gefingeerde naam “Dhr. de Vries uit Noordwolde” de handelswijze van het toenmalige bestuur in een kwaad daglicht te stellen met als doel zijn eigen straatje schoon te vegen. Nu de rechter een uitspraak heeft gedaan en hij schuldig is bevonden, vinden wij het van belang jullie te informeren over onze handelswijze in de deze kwestie. Ruim 2 jaar heeft het bestuur zich in deze zaak bewust op de achtergrond gehouden, met als doel voldoende bewijs te verzamelen. Op advies van de politie hebben wij op geen enkele aantijging van onze ex-secretaris gereageerd. Al die tijd hebben wij onze oud voorzitter Hans Oosterveld, maar ook de in september afgetreden penningmeester Jan van der Walle onvoorwaardelijk gesteund. Met deze uitspraak wordt bevestigd dat onze keuze om hem voor het leven te royeren een juiste is gebleken. De afgelopen 2 jaar zijn voor Hans Oosterveld, maar ook Jan van der Walle een ware hel geweest. Zowel zakelijk als privé zijn zij de afgelopen 2 jaar onterecht aan de schandpaal genageld. Het is de voor Hans en Jan de voornaamste reden geweest om hun bestuursfunctie te beëindigen.

Ondanks het feit dat wij als vereniging geen aangifte hebben gedaan, zullen wij dit alsnog doen als dit van belang is voor het hoger beroep. Gezien zijn afgelegde bekentenis en al het verzamelde bewijsmateriaal zien wij dit hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

Ondanks deze veroordeling kent deze zaak alleen maar verliezers. Voor wat betreft het bestuur van Olyphia is dit dan ook een afgesloten hoofdstuk. Het bestuur heeft de bewuste keuze gemaakt middels deze verklaring inhoudelijk op deze zaak te reageren. Wij willen nu graag overgaan tot de orde van de dag en ons bezig houden met onze primaire taak, namelijk het besturen van onze vereniging.

Bestuur SV Olyphia