Op donderdag 5 november jl. werd in samenwerking met het Dorpsarchief Noordwolde (DAN) een gezellige avond voor onze sponsoren georganiseerd. Ongeveer 25 aanwezigen werden door Titus de Boer en Jan de Vries meegenomen in de geschiedenis van Noordwolde. Voor velen was het even of ze weer bij Titus in de schoolbanken zaten. Op enerverende wijze nam hij het aandachtig luisterende publiek mee vanaf het jaar 1200, toen het gebied nog toebehoorde aan de bisschop van Utrecht, via de tachtigjarige oorlog en de gouden eeuw tot vlak na de 2e wereldoorlog. U zult begrijpen dat de rietvlechtindustrie en de Rietvlechtschool hierin uitvoerig aan de orde zijn gekomen.

Na de pauze liet Jan de Vries aan de hand van uniek beeld- en filmmateriaal zien hoe Noordwolde er aan het begin van de vorige eeuw tot in de jaren tachtig uitzag. Een aantal sponsoren herkenden in de oude foto’s hun winkel of bedrijf wat destijds veelal door familie werd gerund.

Aan het eind van de avond kregen alle sponsoren van het Dorpsarchief een boekje aangeboden met de passende titel “Korte schets van leven, wonen en werken in en rond Noordwolde door de eeuwen heen”.

Met deze geslaagde avond hebben wij ons weer op de kaart gezet bij onze sponsoren. Johnny Jansen heeft met een persoonlijke bijdrage van € 100,- het organiseren van deze avond mede mogelijk gemaakt. De sponsorcommissie is hem daarvoor bijzonder dankbaar.
In de toekomst zal hier zeker een vervolg aan worden gegeven.

Sponsorcommissie SV Olyphia