Geen alcohol onder 18 jaar, geen alcohol buiten!

Nog even voor iedereen op een rijtje:

  • Geen alcohol onder de 18 jaar, het barpersoneel mag en zal om een ID vragen bij twijfel. Dat geldt voor spelers, evenals bezoekers. Dit is een wettelijke regeling die door de gemeente Weststellingwerf wordt gecontroleerd en – zonodig – geverbaliseerd. Het bestuur heeft bepaald dat deze boete verhaald zal worden op de betreffende overtreder(s).

  • Geen alcohol en glaswerk buiten, voor, tijdens en na de wedstrijden van Olyphia. Buiten het aan de kantine grenzende terras mag sowieso geen alcohol worden genuttigd! Dit is een regel van de KNVB waar  forse boetes op staan. Overal hangen bordjes, dus daar kan geen misverstand (meer) over zijn. Glaswerk hoort sowieso niet buiten, met alle risico’s voor spelende kinderen van dien.

Helaas zijn we op deze feiten geattendeerd en zullen we er op moeten toezien dat de regels nagekomen worden.

Wij rekenen op ieders medewerking. Hartelijk dank!

Het Bestuur van sv Olyphia