Tijdens de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Olyphia in Noordwolde ontving Jan van der Walle (52) dinsdagavond een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Gerard van Klaveren. Hij is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau voor zijn activiteiten voor de voetbalvereniging.
Van der Walle heeft een indrukwekkende staat van dienst voor wat betreft vrijwilligerswerk voor voetbalvereniging Olyphia in Noordwolde. In 1997 is de heer Van der Walle begonnen in het Jeugdbestuur. Een veelomvattende taak, gezien het forse aantal jeugdploegen. Naast de normale bestuurlijke taken (indelen van de ploegen, contacten met bond en sponsoren, organiseren van jeugdwedstrijd en toernooien), bezocht Van der Walle ook de nieuwe jeugdleden thuis. Na 12 jaar maakte hij de overstap van het Jeugdbestuur naar het Algemeen Bestuur. Tot de dag van vandaag vervult hij binnen dit bestuur de functie van penningmeester. Naast de financiële zaken houdt hij zich ook bezig met de ledenadministratie, de donateurskaarten en overschrijving van leden.
De laatste jaren is Van der Walle tevens wedstrijdsecretaris voor zowel de jeugd als de senioren, en verzorgt hij het programmaboekje voor de thuiswedstrijden van de selectie. Kortom, Jan van der Walle is een maatschappelijk zeer betrokken man, met een groot verenigingshart. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering nam hij afscheid van het bestuur.
Foto: Lenus van der Broek

Bericht: Westellingwerf nieuws

20150929_JW_1 20150929_JW_2