Vrijwilligers van Olyphia hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het werk binnen hun vereniging door meer vrijwilligers gedragen kan worden. Sv Olyphia is een bloeiende vereniging. Een vereniging met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. De vrijwilligerscommissie binnen Olyphia heeft een traject uitgezet om dit doel, meer vrijwilligers, te verwezenlijken.

Jos de Klein, lid van de vrijwilligerscommissie licht toe: ”We hebben geïnventariseerd voor welke functies en taken binnen de vereniging meer handen nodig zijn. De taken die zoal binnen de vereniging verricht moeten worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. De één wil wel de club wel helpen als het maar een gezellige taak is waarbij je veel mensen ontmoet. Een ander wil graag een taak waarbij je wat leert, terwijl weer een ander juist een klus zoekt waarbij de eigen talenten worden aangesproken. Werken voor je eigen ‘cluppie’ wordt door veel vrijwilligers erg gewaardeerd.

Vrijwilligerswerk is het fundament binnen onze vereniging. Daarom gaan wij al onze leden betrekken bij het initiatief om meer vrijwilligers te werven. ‘Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij’ zo stelt Jos de Klein. Het Bestuur van Olyphia ondersteunt de actie van harte. Penningmeester Jan van der Walle daarover: ‘De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wat zij willen doen!  De vereniging wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat Olyphia er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.’

In de maand mei zal ieder lid, ouder/verzorger van jeugdlid, telefonisch of ‘live’ benaderd worden om meer voor Olyphia te gaan betekenen. Zo maak wij samen de vereniging sterk. Wie nu al meer wil weten kan contact opnemen met info@svolyphia.nl

Poster we hebben je hart nodig