Verdeling opbrengst Club van € 25

Donderdagavond23 april vond de eerste ledenvergadering van de club van € 25 plaats. Uiteindelijk waren 13 leden aanwezig om te stemmen over de ingebrachte ideeën. Elk ingebracht idee is toegelicht door de inbrenger, inclusief een kostenraming. De ingezamelde € 2.000,- was precies genoeg om aan alle ideeën gehoor te geven. Alle aanwezige leden waren hiermee eens, zodat er niet gestemd hoefde te worden.

Onderstaande een overzicht van de toegezegde ideeën:

1.     CD speler voor het omroephok: In de kantine stond nog een CD speler die niet werd gebruikt, dus deze zal worden verplaatst;
2.     Keukentrap: Hiervoor is € 100,- beschikbaar gesteld;
3.     Lantaarnpalen langs de entree naar de kantine: hiervoor is € 450,- beschikbaar gesteld;
4.     Bankjes langs het hoofdveld: er is € 450,- beschikbaar gesteld voor het plaatsen van  3 bankjes tegenover de hoofdtribune;
5.     Ballen voor de jeugd: Er is 300,- beschikbaar gesteld voor nieuwe trainingsballen;
6.     Aanpassing frituurgedeelte kantine: er is 200,- beschikbaar gesteld om de keuken aan te passen, zodat de vrijwilligers beter en veiliger hun werk kunnen doen;
7.     Geluidsinstallatie kantine: er is € 500,- beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van een nieuwe geluidsinstallatie.

De nieuwe geluidsinstallatie is duurder dan het bedrag dat beschikbaar is gesteld. De opbrengst van de onlangs gehouden bonte avond zal hier ook voor worden gebruikt. Daarnaast is er een gift van een lid binnengekomen en zal het bestuur worden gevraagd het resterende bedrag aan te vullen.
Eén idee (FOX sport) is tijdelijk geparkeerd. Het huidige contract loopt nog tot augustus en er wordt momenteel gekeken naar een goedkoper alternatief.

Er is ook gesproken over nieuwe belijning en het plaatsen van verlichting op de parkeerplaats. Aangezien de parkeerplaats geen eigendom is van Olyphia, zal het bestuur in gesprek gaan met de gemeente om dit mee te nemen bij de herinrichting van de Elsweg (najaar 2015).

We kijken terug op een geslaagde avond en zullen er naar streven om de ingewilligde ideeën voor  het nieuwe seizoen te realiseren.

Jelmar de Jong
Monique Mulder-Slootstra
Jack de Vries
Jan Doodhagen
Mark Jubbega

N.B. Iedereen die nog geen lid is van de club van € 25,- kan zich aanmelden bij bovenstaande personen.