Nieuwe gezichten Sponsorcommissie

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft penningmeester Jan van der Walle aangegeven dat de sponsorinkomsten voor het derde achtereenvolgende jaar zijn gedaald. Belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van een actieve sponsorcommissie. Deze sponsorgelden zijn voor Olyphia een onmisbare bron van inkomsten en als deze trend zich de komende jaren doorzet, dan is een extra contributieverhoging onafwendbaar. Voor alle aanwezigen een duidelijk signaal.

Inmiddels is aan de oproep van de penningmeester gehoor gegeven.
Monique Mulder-Slootstra,
Jelmar de Jong,
Jack de Vries,
Jan Doodhagen en
Mark Jubbega
hebben aangegeven de sponsorcommissie nieuw leven in te willen blazen.

Eerste prioriteit is de club van € 25,-. Bestaande deelnemers zullen opnieuw worden benaderd en daarnaast zal men proberen nieuwe mensen te werven. Vervolgens wordt geprobeerd de lege plekken in de Olyphia Koerier op te vullen en zullen sponsoren met aflopende contracten worden bezocht. In het voorjaar van 2015 zal er nog een activiteit voor alle (potentiële) sponsoren worden georganiseerd.

OPROEP AAN IEDEREEN!
Weet je iemand die lid wil worden van de club van € 25,- , of iemand die onze club wil sponsoren, geef dit dan door aan éénvan de volgende personen:

Monique Mulder-Slootstra: 06 25 08 01 25
Jelmar de Jong: 06 11 44 02 11
Jack de Vries: 06 50 88 46 14
Jan Doodhagen: (0561) 43 15 96
Mark Jubbega: 06 19 28 25 04

Een e-mail sturen mag natuurlijk ook;
pr@svolyphia.nl

Alvast dank voor jullie medewerking!
Bestuur S.V. Olyphia