As Zondag Super Sunday in Wolvega. Voorafgaande aan de derby

FC WOLVEGA 1 – OLYPHIA 1

zullen pupillen uit Olyphia F1 & Olyphia F2 tezamen met de spelers de opkomst verzorgen. Kom dus in groten getale de mannen en de toekomstige helden aanmoedigen.

Voor de F pupillen is het programma als volgt:

– De kinderen en hun begeleiders worden om 13.15 verwacht op Sportpark De Molewiek Wolvega.
– Voor de kinderen is er ranja.
– Dan met zijn allen naar de kleedkamer voor omkleden en uitleg.
– Na de line-up is er patat en ranja voor de kinderen.
– Daarna gelegenheid naar de wedstrijd te kijken.&nbsp