Voorkomen dat de wedstrijden van C1 op losse schroeven komen te staan!

De wedstrijden van de C1 staan op losse schroeven omdat de vereniging er niet in slaagt leiders en/of grensrechters te vinden. Bij de B1 stuiten we op eenzelfde probleem maar daar wordt het, evenals voorgaand jaar opgelost door een rooster te maken voor de ouders van de spelers. Daarin wordt wassen, rijden, leider en grensrechter via dit rooster verdeeld. Trainer/Coach Albert vd Laan kan helaas ook niet iedere week aanwezig zijn en zal gemiddeld 1x per 2 weken het team kunnen coachen. Wij zijn van mening dat om de C1 te laten voetballen ook een dergelijk initiatief moeten komen.

Dus is er een rooster gemaakt waarbij:

– rijschema voor vervoer leidend is voor overige taken;
– de ouders/begeleiders worden ingedeeld voor leiding, grensrechter of was.

Wij vinden het als vereniging vervelend op deze wijze te ‘verplichten’, maar nog vervelender zou zijn als we dadelijk moeten gaan besluiten wedstrijden te cancellen wegens het ontbreken van begeleiding. In uiterste noodgevallen zal het echter zo moeten zijn. Voor precieze tijden vragen wij iedereen het programma op de site in de gaten te houden omdat er doorlopend mutaties plaats vinden. Wij vragen uw begrip. In onze ogen is het grootste belang dat er gevoetbald wordt. We zijn gebaat bij vrijwilligers die deze taken met plezier en passie uitvoeren. Het werken met verplichtingen etc heeft niet de voorkeur.