Beste sportvrienden,

Namens voetbalvereniging “Mildam” heten we jullie van harte welkom op zaterdag 30 AUGUSTUS
Op deze dag organiseren wij voor de 31e keer het
SJOERD HOEKSTRA TOERNOOI
Een toernooi wat altijd aan het begin van een nieuw voetbalseizoen wordt georganiseerd en een goede gelegenheid is om de krachten te meten tussen de verschillende teams, zo vlak voor de competitie.
Maar het wedstrijdelement wordt zeker niet vergeten; met prijzen per poules en de wisselbeker voor de best presterende vereniging van het toernooi. Ook dit jaar zijn de jeugdcategorieën A t/m F vertegenwoordigd.

Naast de vrijwilligers die altijd weer voor ons klaar staan, wil ik ook de sponsoren van dit toernooi danken voor hun financiele steun, die onontbeerlijk is voor het houden van dit toernooi.

Tot slot wil ik iedereen een sportief en gezellig toernooi toewensen!

Durk Veltman,
Voorzitter jeugdcommissie.

F1-, E1- en D1- pupillen(7-tallen)

F1-Pupillen:
1. Mildam
2. Olyphia
3. Aengwirden
4. Udiros
5. Oldemarkt
6. Read-Swart

E1-Pupillen:
1. Mildam
2. Olyphia
3. Aengwirden
4. Udiros
5. Oldemarkt
6. Read-Swart

D1-Pupillen:
1. Mildam
2.
3. Aengwirden
4. Udiros
5. Oldemarkt
6. Read-Swart

C1-junioren, B1-junioren en A1-junioren

C1-junioren:
1. Mildam
2. Olyphia
3. Aengwirden
4. Udiros
5. Oldemarkt
6. Read-Swart

B1-junioren:
1. Mildam
2. Olyphia
3. Aengwirden
4. Udiros
5. Oldemarkt
6. Read-Swart

A1-junioren:
1. Mildam
2. Gorredijk
3. GAVC
4. Udiros
5. Oldemarkt
6. Read-Swart

Ochtendprogramma
Locatie veld 1 F1-pupillen
Tijden wedstrijden uitslag schr.

08.45-09.00 Mildam-Read-Swart 2
09.00-09.15 Olyphia-Aengwirden 1
09.15-09.30 Udiros-Oldemarkt 2
09.30-09.45 Read-Swart-Olyphia 1
09.45-10.00 Mildam-Udiros 2
10.00-10.15 Oldemarkt-Aengwirden 1
10.15-10.30 Olyphia-Mildam 2
10.30-10.45 ReadSwart-Oldemarkt 1
10.45-11.00 Aengwirden-Udiros 2
11.00-11.15 Oldemarkt-Olyphia 1
11.15-11.30 Mildam-Aengwirden 2
11.30-11.45 Udiros-Read-Swart 1
11.45-12.00 Mildam-Oldemarkt 2
12.00-12.15 Olyphia-Udiros 1
12.15-12.30 Aengwirden-Read-Swart 2

Locatie veld 2 E1-pupillen

Tijden wedstrijden uitslag schr.

08.45-09.00 Olyphia-Mildam 2
09.00-09.15 Aengwirden-Udiros 1
09.15-09.30 Oldemarkt-ReadSwart 2
09.30-09.45 Mildam-Aengwirden 1
09.45-10.00 Olyphia-Oldemarkt 2
10.00-10.15 Udiros-ReadSwart 1
10.15-10.30 Mildam-Oldemarkt 2
10.30-10.45 Aengwirden-ReadSwart 1
10.45-11.00 Olyphia-Udiros 2
11.00-11.15 Aengwirden-Oldemarkt 1
11.15-11.30 Udiros-Mildam 2
11.30-11.45 Read-Swart-Olyphia 1
11.45-12.00 Oldemarkt-Udiros 2
12.00-12.15 Olyphia-Aengwirden 1
12.15-12.30 Mildam-Read-Swart 2

Ochtendprogramma
Locatie veld 3 D1-pupillen

Tijden wedstrijden uitslag schr.

08.45-09.00 Mildam-Udiros 2
09.00-09.15 …-Read-Swart 1
09.15-09.30 Oldemarkt-Aengwirden 2
09.30-09.45 Mildam-…
09-45-10.00 Aengwirden-Udiros 2
10.00-10.15 Oldemarkt-ReadSwart 1
10.15-10.30 … -Udiros 2
10.30-10.45 Mildam-Oldemarkt 1
10.45-11.00 Aengwirden-Read-Swart 2
11.00-11.15 Udiros-Oldemarkt 1
11.15-11.30 … -Aengwirden 2
11.30-11.45 Read-Swart-Mildam 1
11.45-12.00 Oldemarkt-… 2
12.00-12.15 Udiros-Read-Swart 1
12.15-12.30 Mildam-Aengwirden 2

Locatie veld 4 C1-junioren

Tijden Wedstrijden uitslag schr.

08.45-09.00 Udiros-Olyphia 1

09.00-09.15 Aengwirden-Oldemarkt 2

09.15-09.30 Mildam-Read-Swart 1
09.30-09.45 Olyphia-Aengwirden 2
09.45-10.00 Read-Swart-Udiros 1
10.00-10.15 Oldemarkt-Mildam 2
10.15-10.30 Udiros-Aengwirden 1
10.30-10.45 Mildam-Olyphia 2
10.45-11.00 Read-Swart-Oldemarkt 1

11.00-11.15 Aengwirden-Mildam 2
11.15-11.30 Olyphia-Read-Swart 1

11.30-11.45 Udiros-Oldemarkt 2
11.45-12.00 Aengwirden-Read-Swart 1
12.00-12.15 Mildam-Udiros 2
12.15-12.30 Oldemarkt-Olyphia 1
12.30 uur einde 12.40 prijsuitreiking

Middagprogramma
Locatie veld 1 B1-junioren
Tijden wedstrijden uitslag schr.

13.30-13.45 Udiros-Olyphia 2
13.45-14.00 Aengwirden-Oldemarkt 1
14.00-14.15 Mildam-Read-Swart 2
14.15-14.30 Olyphia-Aengwirden 1
14.30-14.45 ReadSwart-Udiros 2
14.45-15.00 Oldemarkt-Mildam 1
15.00-15.15 Udiros-Aengwirden 2
15.15-15.30 Mildam-Olyphia 1
15.30-15.45 ReadSwart-Oldemarkt 2
15.45-16.00 Aengwirden- Mildam 1

16.00-16.15 Olyphia-Read-Swart 2
16.15-16.30 Udiros-Oldemarkt 1
16.30-16.45 Aengwirden-Read-Swart 2
16.45-17.00 Mildam-Udiros 1
17.00-17.15 Oldemarkt-Olyphia 2

Locatie veld 2 A1-junioren
Tijden wedstrijden uitslag schr.

13.30-13.45 Gorredijk-Mildam 1
13.45-14.00 Udiros-GAVC 2
14.00-14.15 Oldemarkt-Read-Swart 1
14.15-14.30 Mildam-GAVC 2
14.30-14.45 Gorredijk-Oldemarkt 1
14.45-15.00 Udiros-Read-Swart 2
15.00-15.15 Oldemarkt-Mildam 1
15.15-15.30 Udiros-Gorredijk 2
15.30-15.45 GAVC-ReadSwart 1
15.45-16.00 Mildam-Udiros 2
16.00-16.15 Read-Swart-Gorredijk 1
16.15-16.30 GAVC-Oldemarkt 2
16.30-16.45 Mildam-Read-Swart 1
16.45-17.00 Gorredijk-GAVC 2
17.00-17.15 Udiros-Oldemarkt 1

17.15 einde prijsuitreiking 17.45

Toernooireglement

  1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB en met toestemming van de KNVB district Noord.
  2. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Protesten hierover kunnen niet worden ingediend.
  3. Er zijn ’s morgens 4 poules van 6 teams, te weten: één voor de F-pupillen, één voor de E-pupillen één voor de D-pupillen en een voor de C-junioren.
    ’s Middags zijn er 2 poules van 6 teams, één voor de B junioren en één voor de A junioren.

  4. De duur van de wedstrijd, inclusief de wisseltijd is ’s ochtends 1x 15 min. En ’s middags 1x 15 min.
  5. Het in het programma eerstgenoemde team trapt af en draagt eventueel hesjes.
  6. Er wordt een halve competitie gespeeld. De eindstand per poule wordt op de gebruikelijke manier bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Winst = 3 punten; gelijk spel = 1 punt, verlies = 0 punten. Wanneer meerdere elftallen in een poule een gelijk aantal punten hebben behaald, dan is het hoogste aantal voor gemaakte doelpunten beslissend. Is ook dit gelijk dan beslist het doelsaldo. Is dit ook gelijk dan wordt er beslist door het nemen van 3 strafschoppen om en om. Indien nodig wordt vervolgens om en om een strafschop genomen door verschillende spelers.
  7. Er zijn 6 groepen ingedeeld. De groep die in zijn totaliteit de meeste punten behaald is de winnaar van de wisselbeker. Het team uit deze groep met de meeste punten ontvangt de beker. De poulewinnaar krijgt 6 punten, nummer 2 ontvangt 5 punten, nummer 3 ontvangt 4 punten, nummer 4 krijgt 3 punten, nummer 5 krijgt 2punten en nummer 6 krijgt 1 punt. Deze punten krijgt men ongeacht het aantal behaalde punten in de wedstrijden. Elke groep telt nu zijn punten op en komt tot een eindtotaal. Hebben een aantal teams een gelijk aantal punten, dan wordt er naar de voorgemaakte doelpunten gekeken. Is dit gelijk dan beslist het doelsaldo. De winnaar krijgt de beker voor een jaar in de medaillekast.
  8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

Toernooileiders:

Durk Veltman
Tsjerk Hijlkema
Sjoerd Hoekstra